(Åbo Akademi-inloggning)

Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.

Årsberättelse 2017

 

Året 2017 var ett mycket aktivt år för Kemistklubben samt styrelsen. Borgrådet och Programutskottet har jobbat hårt för att erbjuda medlemmarna program och för att ge Kemistklubben synlighet.

Kemistklubbens 94:e verksamhetsår inleddes med medlemsmöte 13 januari med efterfölje av funktionärssitz för de gamla och nya funktionärerna. Veckan därpå firades Kemistklubbens 94:e födelsedag med kaffe och tårta på Axelborg. Styrelsen stod fint uppradade klädda i kostym eller klänning och tofsmössa eller studentmössa och tog emot gratulationer från Kemistklubbens medlemmar samt andra specialföreningar. Den traditionsenliga tvärvetenskapliga halarsitzen ordnades också i slutet av månaden, och många olika föreningar var representerade på sitzen.

Den 3 februari var det dags för ASINDA, Axels och Stinas Industridagar. På mässan fick studenterna möjlighet att bekanta sig med olika företag och diskutera exempelvis diplomarbetsplatser och sommarjobb med företagsrepresentanterna. Under dagens lopp fick studenterna dessutom ta del av intressanta företagspresentationer. Dagen avslutades med en sitz på Axelborg för både representanterna och studenterna. Under februarimånad ordnades även allas favorit, den traditionella FIA-cupen. På fastlagstisdagen den 28 februari var det dags för Pjäxskuttet. Kemistklubbens bidrag till pulKKatävlingen var en abiturientlastbil och åtminstone styrelsen och klubben var väldigt nöjda med verket då den vidunderliga pulkan äntligen rullade upp på Vårdberget. Själva åket gick tyvärr inte helt som planerat då det skedde en liten krock med Kårens banderoll. Trots detta var av ropen att döma, stämningen på Vårdberget på topp. Tyvärr var domarna inte på Kemistklubbens sida i år heller och vinsten gick istället till välförtjänta Åbolands nation.

I mars åkte några KK:are iväg till Himos för att åka lite skidor med SF:are och MK:are. Beerpong-turneringen ordnades i år igen. Kvalen ordnades på alla ämnesföreningars egna klubblokaler, och därefter var det final på B mellan KK och MK, varav MK tog guldet. Evenemanget var lyckat. I slutet av mars ordnade klubbens damer en lyckad herrmiddag. Efter mars medlemsmötet var det vinprovning som gällde. I år firade Kemistklubbens vänförening Høiskolens Chemikerforening 102 år, och 24 ivriga KK:are packade sina väskor i bussen och åkte iväg till Trondheim för att delta i deras årsfestvecka. HC hade ordnat fint program under hela veckan och bussen tillbaka till Finland var fylld av väldigt trötta, men även väldigt glada resenärer. Axelnatten ägde rum den 25 mars och Kamratskapsstipendiet delades ut åt Victor Juuti och Jon Forstén. Innan ordnades en lyckad sitz med flygplanstema.

I början av april deltog sex stycken medlemmar från Kemistklubben i Berzelii i Stockholm. Under aprils medlemsmöte röstades det för att lägga till en ÅK4 ansvarig till nästa års funktionärer och efteråt ordnades en Mexiko-sitz som väckte stort intresse. Helt som i fjol ordnades eftersläpp åtminstone två gånger i veckan under aprilmånad, och det märktes att Axelborg fortfarande är ett populärt ställe att festa på bland Åbos studerande. Traditionsenligt ordnades Eldprowet även i år i samarbete med Teknologkommissionsföreningen r.f., Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f., Digit ry och Nucleus ry den 29 april. Dagen därpå dök Kemistklubbens och Datateknologernas gulnäbbar, finklädda i kostym och klänning samt lite trötta, upp på Axelborg för att ta emot sina efterlängtade tofsmössor. Ordförande Martin Ekman och Kemistklubbens president Johan Bobacka delade ut tofsmössorna. På eftermiddagen deltog Kemistklubben i Wapprodden, som gick väldigt bra för Kemistklubben då vi drog hem vinsten. Efter detta inleddes det egentliga valborgsfirandet med fantåget till Vårdberget. På kvällen ordnade Kemistklubben Teknologwappmiddag på restaurang Alvarium. Liksom många tidigare år var evenemanget väldigt populärt och kvällen blev väldigt lyckad. Under middagen delades Magnumstipendiet ut åt två yngre medlemmar i Kemistklubben som hade både deltagit i och jobbat aktivt för klubbens verksamhet. I år gick stipendierna till Emelie Enestam och Watti Lehtimäki. Den 1 maj fortsatte festligheterna med piKKnick i halare på Vårdberget.

Höstterminen inleddes med gulnäbbsveckan som ordnades tillsammans med Datateknologerna. Denna höst tog Kemistklubbens tutorer emot 27 KT-gulnäbbar och fem kemigulnäbbar. Gulnäbbsveckan inleddes med TFiF Grand Prix i Kuppisparken och dagen därpå bowling. På onsdagen ordnade ASK sportdag och på torsdagen ordnades det gulissitz på Axelborg. Många gulnäbbar deltog i de olika evenemangen och sitzen var mycket lyckad.

Under höstens lopp bjöd Kemistklubben sina gulnäbbar på ett varierande programutbud. Klubbens verksamhet presenterades och kanslikaffe ordnades. Gulnäbbsintagningen ordnades den 7 september i akademikvarteren i äkta KK-anda. Kemistklubben höll även kolvningspunkten på Merkantila Klubbens, Statsvetenskapliga Klubbens och Natur-vetenskapliga klubbens intagningar. Den 13 september var det dags för Back 2 School på Börs med KK, MK och SF. Dagen därpå fick näbbarna möjlighet att köpa sina första halarmärken då gulnäbbsakademin ägde rum på Kåren. Den 15 september ordnades september medlemsmöte, där Lars Gestranius valdes till kurator. Efter mötet var det dags för den efterlängtade sångsitzen.

Den 19 september var det dags för drinkskola för gulisarna på Axelborg. Evenemanget var populärt och vi hoppas gulnäbbarna lärde sig något om drinkarna.

I slutet av september månad for ett gäng KK:are iväg på Europaxqr2. I år bar det av till Rotterdam i Nederländerna där bland annat Neste och Kemira besöktes. NKK ordnades i år i slutet av september i Estland. En från Kemistklubbens medlemmar deltog. Samtidigt vidaregavs den vandrande NKK-fanan.

Gulnäbbarna och tutorerna besökte Tekniskas Salar i huvudstaden Helsingfors i början av oktober. Därefter stod det mingel och sitz på programmet tillsammans med Teknologföreningens phuxar. Den 6 oktober var det dags för höstens FIA-cup. Den 15.10 sammanträdde Kemistklubben till oktober medlemsmöte och valde Oskari Lehtinen till ordförande för år 2018. Efter mötet bestod programmet av namnsitz tillsammans med Vocalis.

Baalveckan inleddes måndagen den 6 november då Axel fick sin frack i Axelia II. Kemistklubbens ordförande Martin Ekman öppnade baalveckan med ett tal och medlemmarna bjöds på bål. På tisdagen var det AIR-seminarium med temat ”Vägval i arbetskarriären – vart tog vägen vägen”. På onsdagen förberedde sig folk för veckans fortsatta festande; bland annat syfilis och capsing var några av aktiviteterna som medlemmarna underhöll sig med på Borgen. På torsdag morgon anlände våra norska och svenska gäster till Åbo. På kvällen ordnades det 80-talssitz och Axelborg fylldes till bredden med både norrmän och KK:are i sina bästa utstyrslar. Sitzen blev som vanligt vild och festen fortsatte långt in på småtimmarna. På fredagen åkte ett antal KK:are på baalexkursion till Orion, i Åbo, och på kvällen åkte norrmännen, värdarna och övriga KK:are till sportstugan i Pargas på StugpHaest. Kemistklubbens 94:e årsfest hölls lördagen den 11 november. Festligheterna inleddes med solenn akt på Humanisticum. Styrelsen var på plats och tog emot gratulationer och gåvor från andra föreningar. Efter solenn akten stod bankett på Kåren på programmet. Under Baalen avnjöts god mat och dryck i gott sällskap och baalgästerna fick ta del av tal, stipendieutdelning, program- och musiknummer. Därefter var det dags för dans i takt av Axelbandet, varefter nachspiel ordnades på Axelborg. På söndagen kl. 12 fylldes Axelborg av gröna och blåa halare, och sillfrukosten kunde börja. Stämningen var på topp och festen fortsatte långt in på natten.  Den 22 november ordnades den legendariska Tomtejakten av ASK. Evenemanget var som vanligt fullt några sekunder efter att anmälningen öppnats. Tyvärr ordnades det ingen halarinvigning för gulnäbbarna år 2017 p.g.a. försenade halare.

Den 6 december firade Kemistklubben Finlands 100 år av självständighet genom att delta i fantåget till hjältegravarna. Kvällen fortsatte med lite skumvin och smått och gott på Axelborg. Dagen därpå, den 7.12 fyllde Axelborg III 40 år, vilket firades med att Borgrådet bjöd på kaffe och kaka. Den 8.12. anlände en buss med spexare från Chalmers till Åbo, och efter den underbara föreställningen på Vimma ordnades ett lyckat spexkalas på Borgen. På valmötet 15.12 valdes nya funktionärer inför år 2018. Efter detta stod Luciasitz på programmet, under vilken Kemistklubbens vackra luciatåg spred ljus i mörkret på både Axelborg, Faust, Källaren, Marlirummet och MK the Club. Året avslutades med en avslutningsfest som programchefen ordnade som tack till det gångna årets funktionärer innan alla drog sig tillbaka till sina hemtrakter för att fira en fridfull och skön jul.

 

Medlemmar

Under år 2017 uppgick Kemistklubbens medlemsantal till 123 medlemmar varav sju var datateknologer och 30 var nya medlemmar. Medlemsavgiften var i enlighet med tidigare år 6,50 € för kemi- och kemiteknikstuderande och 5,00 € för datateknologer med dubbelt medlemskap.

 

Möten

År 2017 sammankallades Kemistklubben till nio ordinarie medlemsmöten samt ett årsmöte. Efter varje möte ordnade Kemistklubben någon form av program för sina medlemmar. På medlemsmötena deltog i medeltal 28,5 medlemmar, vilket utgör 23,2 % av klubbens medlemmar.

Styrelsen sammanträdde till 34 styrelsemöten. Styrelsemötena hölls i regel en gång i veckan med undantag av sommarmånaderna och julhelgen.

 

Exkursioner

I slutet av september reste 24 medlemmar iväg till Rotterdam i Nederländerna på Europaexkursion. Deltagarna fick besöka Nolet destilleri, Neste och Kemira. Resenärerna hade en trevlig resa och tyckte den var mycket givande.

 

Publikationer

Kemistklubbens medlemstidning Tekniska Åtgärder utkom åtta gånger under år 2017 och upplagorna var mellan 45 och 60 exemplar. Redox 69 utkom till Axelnatten och dess upplaga var 280 exemplar. Eldprovets tidsskrift utkom som traditionen påbjuder i samband med Eldprowet.

 

Ekonomi

Kemistklubben hade ett bra år ekonomiskt, och nollresultat uppnåddes som det skall. ASINDA gick bra, och bidrog med mycket pengar till KK:s ekonomi. Resan till Trondheim var lyckad, och 24 glada studeranden reste till Trondheim. De största kassaflödena från KK:s konto var Wappmiddagen, Norgeresan, kopieringsmaskinen, tofsmössorna och Europaxqr2:en. Största kassaflödena till KK:s konto var ASINDA, festintäkter (B2S, Wappmiddag), Europaxqr2:en, Norgeresan och försäljning av halarmärken och tofsmössor.

 

Utmärkelser, förtjänsttecken och stipendier

Axelstandaren: Jens Back

Kemistklubbens förtjänsttecken nr. 149: Pietari Lehtinen

Sjörövarstipendiet: Chrisann Hindsberg

Krokodilstipendiet: Fredrik Nyholm

Samarbetstecknet: Roosa Juup

Fiilisstipendiet: Ida Nordell

Boe Stipendiet: Elisabeth Björnvik och Robert Lassfolk

Bölge Trobergs fond- Kamratskapstipendiet: Victor Juuti och Jon Forstén

Magnumstipendiet: Emelie Enestam och Watti Lehtimäki

Kaffestipendiet: Olle Holmbäck

 

 

Minette Kvikant

Sekreterare 2017