(Åbo Akademi-inloggning)

KKarens ABC

 
AIR - Axels Industriråd utgörs av ett antal ASGare och KKs president som stöder Kemistklubbens verksamhet. AIR ordnar branschkvällar, multiårskurssitzer, ASG-träffar och även ett seminarium under Baalveckan i november.
 
ASG - Axels och Stinas Gamyler är en alumniförening för redan utdimitterade kemister och diplomingenjörer från Åbo Akademi.
 
ASINDA är Axels och Stinas industridag. Under ASINDA kan du bekanta dig med olika företag, få tips om sommarjobb, praktikplatser och diplomarbete. Du kan också lyssna på intressanta presentationer och föredrag som hålls av de företag som representeras. Årskurs fyra ansvarar för ASINDA.
 
Axelbandet ger dig en möjlighet att under studietiden utveckla dina musikaliska talanger i form av en teknologorkester. Mera info på www.axelbandet.fi.
 
Axel och Stina Eklund är Kemistklubbens galjonsfigurer och TkF:s evighetsstuderande. Alla manliga medlemmar i KK kallas Axel och de kvinnliga medlemmarna kallas Stina.
 
Axels och Stinas sångbok är en av de viktigaste KK-prylarna, åtminstone under den första tiden. Sångboken innehåller de flesta sånger som sjungs under sitzarna.
 
BoKKen är Kemistklubbens egen anslagstavla som hittas utanför auditorium Stina i aulan. Till Bocken kommer aktuell information om kommande evenemang och anmälningslistorna till dem.
 
Borgrådet ser till att allt på Borgen är i skick och att allt går rätt till där. Borgrådet består av klubbhövding, sekreterare, ekonomiser, inköpschef, värdinna, lagerchef och kökstekniker.
 
DaTe - Datateknologerna vid Åbo Akademi är en ämnesförening för datateknikstuderanden vid Åbo Akademi. Man märker en dateit av en svart halare och tofsmössa. Kemistklubben brukar ha tätt samarbete med lillebror DaTe.
 
Gulnäbben (även Gulisen) är första årets studerande, och kallas även i övriga teknologsammanhang phux. Förr i tiden kallades även Gulnäbbar på KK för provrörsbarn.
 
Halare - Kemistklubbens halare är ljust grön, och färgas av varje KKare själv. Ursprungligen skulle även logon på ryggen tryckas själv.
 
HF - Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi är en takföreningen för humaniora studeranden. Utöver detta har skilda utbildningsprogram egna ämnesföreningar.
 
Høiskolens Chemikerforening är Kemistklubbens vänförening i Trondheim i Norge. Kemistklubben brukar få norrmännen som gäster till Kemistbaalen och KK:are brukar åka på våren till Norge för att delta i Vinterblot.  
 
Kemistbaalen är Kemistklubbens egen årsfest som firas oftast i mitten av november.
 
MK - Merkantila Klubben representerar studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. MKare har på sig gula halare och brukar synnas alltid ibland nere på B.
 
Medlemsmötet är Kemistklubbens högsta beslutande organ. Medlemsmötet hålls varje månad på torsdagen närmast den 15 dagen i månaden. December medlemsmöte är även valmöte och februari medlemsmöte årsmöte.
 
PU är förkortningen för Programutskottet som planerar och står för det mesta program som Kemistklubben erbjuder. PUs ordförande är Programchefen som också sitter i Kemistklubbens styrelse.
 
Redox är namnet på årsberättelsen som varje år utkommer till Axelnatten. Redox sammanställs av två till tre personer, även kallade Redoxjoner.
 
SF - Statsvetenskapliga klubben är ämnesförening för statsvetare vid ÅA. En statsvetare brukar bära en knallröd halare och trivas ofta på B.
 
Sitz är en fest med mat och dryck. Vid sitzen sjunges snapsvisor under sångledarens ledning, och varje sitz avslutas med Åbokemisternas sång. Efter denna får man av traditionen inte sätta sig på samma plats.
 
Spex är en satirisk pjäs med svart humor och mycket sång. Olika ämnesföreningar och skolor brukar ordna sina egna spex. Kemistklubben har samarbete med Chalmers Tekniska Högskolan i Göteborg och deras spexgrupp besöker årligen Kemisklubben med ett nytt spex. 
 
TEK - Teknikens Akademikerförbund - Tekniikan Akateemiset  är din fackförening både under och efter din studietid. TEK samlar ihop alla finska teknologer och färdiga diplomingenjörer från olika orter och arbetar för deras rättigheter.
 
TFiF - Tekniska föreningen i Finland är en del av fackföreningen TEK och representar finlandssvenska teknologer och diplomingenjörer. Som studerande har du möjlighet till gratis medlemskap till både TEK och TFiF.
 
Vinterblot är Høiskolens Chemikerforeningens baalvecka.
Evenemang Evenemang feed

Inga aktuella händelser

Händelsekalender Kalender
July - 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31