(Åbo Akademi-inloggning)

Länkar

Lunch

Kårens, Gados, Arkens och Fänrikens lunchmenyer
Unicas lunchmenyer
Sodexo, ICT

Nära och kära

Åbo Akademis Studentkår
Teknologkommissionen r.f.
Datateknologerna vid Åbo Akademi rf
Digit ry
Axelbandet, Teknologmusik vid Åbo Akademi
Merkantila klubben
Statsvetenskapliga klubben
 

AYY/AUS: Studentkåren, Aalto Universitetets Studentkår, Otnäs
TF: Teknologföreningen, Aalto Universitet, Otnäs
TTYY, Tammerfors teknologer
LTKY, Villmanstrands teknologer
OTY, Oulun teekkariyhdistys r.y., Uleåborgs teknologer
Puunjalostajakilta, Otnäs
Puunjalostuskerho Lusa, Villmanstrand
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Geosektionen
Chalmers Studentkår, Göteborg
Kemi på Chalmers
Kemiteknologi på Chalmers
ChalmersSPEXet
THS, Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) studentkår i Stockholm
Höiskolens Chemikerforening vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Life outside KK

TEK, Teknikens Akademikerförbund - Tekniiikan Akateemisten Liitto
TEKs praktikantlönerekommendationer
TFiF, Tekniska Föreningen i Finland
Finska Pappersingenjörsföreningen
Arbetsforum
 

Annat

Karta över Åbo
VR:s tågtidtabeller
Åbo:s busstidtabeller
Åbo Underrättelser
Turun Sanomat
 

 

Evenemang Evenemang feed

18.10 - ESN Utissitz
09.11 - Norgesitz för gamyler och gamylsinnade

Händelsekalender Kalender
October - 2018
M T O T F L S
1 2ASK Gulisstugkväll 3 4DaTe+Kleio-Togasitz 5FIA-Cup 6Kräftis 7
8 9 10Jubbekryssning 11 12ÅK2013-Sitz 13 14
15 16 17 18ESN Utissitz 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31