(Åbo Akademi-inloggning)

Länkar

Lunch

Kårens, Gados, Arkens och Fänrikens lunchmenyer
Unicas lunchmenyer
Sodexo, ICT

Nära och kära

Åbo Akademis Studentkår
Teknologkommissionen r.f.
Datateknologerna vid Åbo Akademi rf
Digit ry
Axelbandet, Teknologmusik vid Åbo Akademi
Merkantila klubben
Statsvetenskapliga klubben
 

AYY/AUS: Studentkåren, Aalto Universitetets Studentkår, Otnäs
TF: Teknologföreningen, Aalto Universitet, Otnäs
TTYY, Tammerfors teknologer
LTKY, Villmanstrands teknologer
OTY, Oulun teekkariyhdistys r.y., Uleåborgs teknologer
Puunjalostajakilta, Otnäs
Puunjalostuskerho Lusa, Villmanstrand
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Geosektionen
Chalmers Studentkår, Göteborg
Kemi på Chalmers
Kemiteknologi på Chalmers
ChalmersSPEXet
THS, Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) studentkår i Stockholm
Höiskolens Chemikerforening vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Life outside KK

TEK, Teknikens Akademikerförbund - Tekniiikan Akateemisten Liitto
TEKs praktikantlönerekommendationer
TFiF, Tekniska Föreningen i Finland
Finska Pappersingenjörsföreningen
Arbetsforum
 

Annat

Karta över Åbo
VR:s tågtidtabeller
Åbo:s busstidtabeller
Åbo Underrättelser
Turun Sanomat
 

 

Evenemang Evenemang feed

25.01 - ASK-sitz
26.01 - DaTe-XY-styssebytare

Händelsekalender Kalender
January - 2019
M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18MM01+FunKKis-19 19 20
21 22 23 24 25ASK-sitz 26DaTe-XY-styssebytare 27
28 29 30 31