Lucia 2016 - Kemistklubben vid Åbo Akademi

 

Startsidan | Kandidaterna


Sankta Lucia, ljusklara hägring,

sprid i vår vinternatt ljus av din fägring.

// Drömmar med vingesus, undret oss sia,

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. //