(Åbo Akademi-inloggning)

Kemistklubbens styrelse 2018

 

Ordförande
Oskari Lehtinen
Tel. +358 40 0986216
e-mail: oslehtin(a)abo.fi
Ansvarar för klubbens
verksamhet samt
kontakten utåt.
 
 
Viceordförande
Ida Nordell
Tel. +358 40 0783678
e-mail: inordell(a)abo.fi
Sköter informationsflöde,
alumniärenden samt
exkursioner.
 
 
Ekonomiser
Ebba Malm
Tel. +358 50 4131162
e-mail: emalm(a)abo.fi
Sköter ekonomiska
ärenden och klubbens
kopieringsmaskin.
 
 
Sekreterare
Sara Hagman
Tel. +358 40 7377746
e-mail: sahagman(a)abo.fi
Sköter gulnäbbsärenden,
nyckelrättigheter och
medlemsregistret.
 
 
Klubbhövding
Watti Lehtimäki
Tel. +358 40 9524870
e-mail: wlehtima(a)abo.fi
Sköter klubblokalen
samt diciplinära ärenden.
 
 
Idrottsminister
Isabella Laurén
Tel. +358 50 9177887
e-mail: ilauren(a)abo.fi
Sköter Axels Sportklubb
och sportstugan.
 
 
Programchef
Emelie Enestam
Tel. +358 44 2022734
e-mail: eenestam(a)abo.fi
Sköter klubbens
programplanering.
 
 

 

Evenemang Evenemang feed

18.10 - ESN Utissitz
09.11 - Norgesitz för gamyler och gamylsinnade

Händelsekalender Kalender
October - 2018
M T O T F L S
1 2ASK Gulisstugkväll 3 4DaTe+Kleio-Togasitz 5FIA-Cup 6Kräftis 7
8 9 10Jubbekryssning 11 12ÅK2013-Sitz 13 14
15 16 17 18ESN Utissitz 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31