(Åbo Akademi-inloggning)

Verksamhet


Kemistklubben är en av de aktivaste ämnesföreningarna vid Åbo Akademi. Föreningen strävar till att aktivt bevaka våra medlemmars intressen och ordna verksamhet för våra egna medlemmar. Vi försöker även årligen förbättra sammanhållningen inom Akademin genom flera tvärvetenskapliga evenemang dit studerande från hela Åbo Akademi är välkomna.

 

Föreningens verksamhetsutbud är mångsidigt; varje år ordnas allt från branchkvällar, xqrr²:er och ASINDA (Axels och Stinas industridag) till mer lättsinnade evenemang så som gulisintagningen, sitzer, och FIA-cuper. Programutbudet är stort och varierat, vi värnar om traditioner och ordnar dels traditionella evenemang men letar hela tiden efter nya idér enligt medlemmars önskan. Till det nyare utbudet hör bl.a. stora tvärvetenskapliga fester på nattklubbar i Åbo, vilka på grund av sin storlek ej går att ordna på det vanliga stället.

Föreningen försöker möjliggöra det för studerandena att få ett gott kontaktnät under studietiden. Dels till varandra genom fester, men även till arbetslivet. Det ordnas årligen några korta exkursioner till industrier i närheten där studerandena får en inblick i arbetslivet. ASINDA, Axels och Stinas industridag, vilken ordnas varje år ger företag möjlighet att presentera sin verksamhet åt medlemmarna och samtidigt erbjuds en möjlighet för studerande att få sommarjobb.

Kemistklubben har även internationell verksamhet. Varje år ordnas det i samarbete med Chalmersspexet (från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg)

 

en föreställning av deras spex i Åbo. Föreningen har även en lång tradition av att besöka sin vänförening Høiskolens Chemikerforening i NTNU i Trondheim på deras baalvecka, Vinterblotet. Høiskolens Chemikerforening ordnar på samma sätt ett ömsesidigt besök på Kemistklubbens baalvecka. Detta samarbete ger förutom roligare årsfestveckor även en möjlighet att skapa internationella kontakter.

Föreningens verksamhet är bred; Kemistklubben erbjuder något åt alla!

ASINDA 2009

Evenemang Evenemang feed

20.03 - Pulterit-fest
22.03 - ÅK-3-sitz
23.03 - Axelnatten
29.03 - Herrmiddag

Händelsekalender Kalender
March - 2019
M T O T F L S
     1FIA-cup 2ET-nachare 3
4 5Fastlaskiainen 6 7 8 9 10
11 12 13Himos-afterski 14e-släpp 15MM03+filmkväll 16NN-nachspiel 17
18 19 20Pulterit-fest 21 22ÅK-3-sitz 23Axelnatten 24
25 26 27 28 29Herrmiddag 30 31