Välkommen till Baalhemsidan 2017!

Här kommer du att från och med den 11:e oktober kl 12:00 kunna anmäla dig till årets Kemistbaal. Se inbjudan nedan för mera information.

94-årsbaalen firas lördagen den 11.11.2017 på Kåren.

O.s.a. senast 30.10.2017 kl 23:59:59

Inbjudan

Obs. Anmälningen är bindande! Vid eventuella förhinder krävs avanmälan via epost.