(Åbo Akademi-inloggning)

Axels Sportklubb r.f.  (ASK)

 
ASK som förening
Axels Sportklubb r.f., är en förening som har som uppgift att erbjuda alla teknologstuderanden vid Institutionen för Kemiteknik och kemistuderande vid Institutionen för Naturvetenskaper möjligheter till idrott, friluftsliv och rekreation. Föreningen uppbär ingen medlemsavgift utan alla ovannämda studerande har lika stor rätt att delta i föreningens verksamhet och kan betraktas som medlemmar. Föreningens registreringsår är 1957 men året 1959 brukar betraktas som ASK:s födelseår i och med att sportstugan invigdes detta år.
 
Idrott & motion
ASK strävar till att delta i dom flesta av idrotts- och motionsevenemangen som ordnas av ÅA. På ASK:s anslagstavla, bredvid Kemistklubbens anslagstavla vid huvudingången till Axelia I, kommer regelbundet anmälningslistor upp där man kan anmäla sitt intresse. Det är fritt fram att ta kontakt med ASK- styrelsen ifall att någon händelse man önskat delta i uteblivit från anslagstavlan. ASK står för anmälan och eventuella garantisummor. För att få delta i evenemang som ordnas via ÅA krävs dock att man betalt motionsavgiften på 20 €. Föreningen försöker också ordna aktiviteter utanför ÅA:s motionsutbud.
 
Evenemang Evenemang feed

18.10 - ESN Utissitz
09.11 - Norgesitz för gamyler och gamylsinnade

Händelsekalender Kalender
October - 2018
M T O T F L S
1 2ASK Gulisstugkväll 3 4DaTe+Kleio-Togasitz 5FIA-Cup 6Kräftis 7
8 9 10Jubbekryssning 11 12ÅK2013-Sitz 13 14
15 16 17 18ESN Utissitz 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31